Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

TONOZ BEACH HOTEL OLARAK

  • Turizmde huzur ve güven ortamının sağlanmasını,
  • Çevresel sorunların çözülmesi ve hizmet üretim kalitesinin artırılmasını,
  • Çevre Eylem Planının uygulanması, denetlenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlamasını,
  • Doğal kaynakları sürdürülebilir kılmak için su, elektrik ve kimyasal tüketimlerini düzenli takip ederek, aşırı tüketimi önlemek için koruyucu tedbirlerin alınmasını,
  • Çevre ile ilgili yürürlükte olan tüm yasal mevzuatlara uyulmasını,
  • Atık oluşumunu minimize ederek çevrenin korunmasını,
  • Çevreyi ilgilendiren tüm faaliyetleri doğru ve gerçekçi bir şekilde yürütmeyi, düzenli olarak personelimize çevre eğitimi vermeyi,
  • Doğal, tarihi ve kültürel kaynakların korunmasını
  • Sürdürülebilir bir çevre için, çevreye saygı duyan, sosyal sorumluluklarının farkında bir işletme olarak gelişmeye devam edeceğimizi,
  • Çahşanlarımızı ve siz değerli misafirlerimizi çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz.